Тим Билдинг & Менаџмент Менторски Програми

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Програмата се реализира со менторски интерни обуки за стратешко размислување и тим билдинг на човечките ресурси од извршниот менаџмент,продажниот и комерцијалниот сектор во организациите и компаниите, со прилагодена програма на реализација.

- Активна Продажба (Team Building & HR Networking)

- Лидерски потенцијали и вештини (Team Communication & HR Management)

- Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање (Strategic Thinking & Team Building)

Повеќе информации за програмите на семинарите и обуките од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page