ProExcellent

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори.

- EUREM - European Energy Manager, ЕУРЕМ - Европски Енергетски Менаџер

- Деловни односи на човечки ресурси (Општа правна и кадровска HR администрација)

- Сметководство (комплетна обука за финансиско и материјално сметководство)

- Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- Активна Продажба (Team Building & HR Networking)

- Лидерски потенцијали и вештини (Team Communication & HR Management)

- Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање (Strategic Thinking & Team Building)

Повеќе информации за програмите на семинарите и обуките од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page