Вентилација и Климатизација

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Оптимизација, мерки за заштеда и енергетска ефикасност

Проектите за оптимизација, мерки за заштеда и енергетска ефикасност на системите за климатизација во деловниот и резиденцијалниот сектор се еден од приоритетите за поддршка од финасиските институции во земјите на Западен Балкан. Подготовката на релевантни технички проекти придружени со соодветна методологија за економска анализа на финансирањето е услов за пристап до соодветните фондови.

Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК“, Ве повикуваат да присуствувате на претстојниот семинар Вентилација и климатизација - оптимизација, мерки за заштеда и енергетска ефикасност , кој ќе се организира на 1 јуни 2019 година.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Настанот е отворен за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство on-line на линкот „Пријави се„ или со пополнување на пријавата дадена на линот „СНИМИ ПРИЛОГ„, која ќе ја доставите на факс: (02) 244 8134 или на e-mail info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070/223 686 Котизацијата за учество е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис. Национален Конзорциум за енергетка ефикасност и одржлив развој Здружението за енергетска ефикасност „ЕУРЕМ МК“ Стопанска Комора на Мал Бизнис бул.Јане Сандански 113 1000 Скопје тел. (02) 244 8077, 070 223 686 info@sbch.org.mk www.sbch.org.mk

КОТИЗАЦИЈА: 5.400,00ден.

 1. Сабота, Јуни 1, 2019

  Теми кои ќе се обработат на семинарот

  - Оптимизација на компоненти на систем за климатизација:
  - Разменувач на топлина
  - Овлажнувач
  - Миксер
  - Вентилатори
  - Загуба на притисок
  - Оптимизација на проток
  - Оптимизација и мерки за заштеда - топлинска изолација
  - засенчување
  - барање поврзани со вентилација
  - потрошувачка на енергија како внатрешно оптоварување
  - Оптимизација на дистрибуција: топлинска изолација, кондензација, губење на притисокот, потрошувачка на енергија
  - Нови трендови – пасивни куќи, топлотни пумпи итн