Sustainable, Green & Smart

Македонски ден за енергетска ефикасност 2018 (Sustainable, Green & Smart) https://goo.gl/wv2NxT како еднодневен настан ќе се реализира во Скопје на 18 Maj 2018 г. во организација на Стопанската Комора на Мал Бизнис на РМ и Здружението на енергетски менаџери ЕУРЕМ МК, во соработка со Програмата за зголемување на пазарната вработливост (Increasing Market Employability Programme) на Швајцарската агенција за развој и соработка и имплементирана од Swisscontact.

НАЦРТ АГЕНДА:

Панел I: Овозможување ESCO опкружување во Република Македонија

Панел II: Одржливи Smart Заедници

Панел III: Предизвици и транзиција кон low carbon економија

Потпишување Меморандуми за соработка со локалната самоуправа

Номинирање Македонски учесници на EUREM Award 2018 Competition за претстојната IX-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери е Германско-Чешката Индустриска Стопанска Комора http://www.sbch.org.mk/povici/9th-international-conference-european-ener...

Модератори:

Mitre Arsovski – EUREM MK Association of energy managers, President
Katerina Veljanovska Blazevska – Small Business Chamber of Commerce,
President of the Assembly

Panel I – Igor Mishevski - Green Economy Sector Manager, IME Programme
Panel II – Visar Ademi - President and CEO of My Career, HELVETAS Swiss
Interecoopeation project Co-facilitator
Panel III – Darko Spirovski - Technical Consultant and Advisor at Institute for Environment
and Heallth ,SEE University