EUREM Award 2018 Competition

IX-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери ,ќе се одржи на 6-7 Ноември 2018, Прага, Чешка
Номинираните проекти ќе бидат испратени до EUREM Consortium за потенцијална можност да бидат наградени на претстојната конференција во Прага на 7 Ноември 2018 г. Изборот на номинирани проекти од ЕУРЕМ МК ќе се реализира на Македонски Ден за Енергетска Ефикасност 2018 на 18 Мај 2018 год.

Повеќе информации на линковите >>> goo.gl/UHhRaq и http://www.sbch.org.mk/povici/9th-international-conference-european-ener...