Новости

Центарот за Финансирање и Менторска Поддршка и Adria Finance HUB финансиската платформа на Комората на Мал бизнис за вашето претпријатие можат да изработат бизнис план за реконструирање со подготовка на целосна документација за апликација за финансирање од Развојна Банка на...

SGS програмата за SMART специјализација и Adria Finance HUB финансиската платформа на Комората на Мал бизнис изработуваат програми за реконструкција и модернизација на претпријатија од секторот угостителство и SPA туризам преку достапни финансиски инструменти и фондирани...

Проценка на вашите инвестициски активности морате да ја направите според показателите на финансиските извештаи на вашето претпријатие. Во моментов се на располагање извонредно поволни извори на финансирање кои ќе бидат и уште помногубројни следните месеци за што Центарот за...

Сите заинтересирани компании заинтересирани за воспоставување деловна соработка со компании од Грција претставувани од Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора - партнерот на ЕУРЕМ МК во мрежата EUREM Consortium се повикуваат да пријават интерес за учество во...