Новости

ОБУКА И ВРАБОТУВАЊЕ МАШИНО-БРАВАРИ и ОПСЛУЖУВАЧИ НА CNC МАШИНИ

Сите заинтересирани за учество во програмата ги повикуваме до 20 Декември 2019 год. да ја достават на е-маил: info@sbch.org.mk пополнета пријавата дадена на линкот...

„A road map for environmentally clean, carbon-neutral, sustainable municipality and region„
„ Патоказ за еколошки чиста, карбон неутрална, одржлива општина и регион„

Основната цел на овој Форум е Финансиско Мапирање на Одржливи Проекти со изработка на Климатски...

Во организација на Општина Битола и во соработка со Стопанската Комора на Мал Бизнис во координација со одговорна група за енергетка ефикасност при РЕК Битола, на 28 Ноември 2019 г. се одржа Форумот “Патоказ за еколошки чиста, карбон неутрална, одржлива општина и регион”. Во...

Семинарот е воведен во обуката за Европски Енергетски Менаџери по програмата на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија. Комплетната програма се однесува за административна поддршка и техничка опрема потребна за управување со енергијата во приватниот и јавниот...

Deutsch Technische Club во соработка со металопреработувачките претпријатија: МЗТ алатни машини, Делма, Феромонт Инжинеринг, Ива Монт и Урум организира дуална обука за Машино-бравари и Опслужувачи на CNC машини. Обуката е бесплатна за евидентирани невработени лица во...

Воведен модул 21 Декември 2019 г.

EUROPEAN ENERGY MANAGER - Европски сертифицирана програма на Индустриската Комора на Нинберг
Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија
го издава Стопанската Комора на...

Правните субјекти можат да изберат добавувач на енергијата, но можат и да произведуваат енергија пред се за сопствени потреби, а со дополнителни инвестиции за заштеда на потрошувачката на енергија и соработка со енергетските компании да произведуваат и продаваат вишоци...