ESCо SUN - 1 Ноември 2019

ESCo-SUN е модел на финансирање и имплементација на техничка опрема и решенија за управување со енергијата и енергетската ефикасност.

Ве повикуваме на 1 Ноември 2019 год. за учество на форумот "Green Energy Day 2019" - Панел „Smart Green Projects" - ESCо SUN на кој ќе се презентираат програми и проекти со примена на фотоволтаици и когенеративни модули за производство на сопствена енергија Case Study проекти на компании, ЈПП општински прокети и проектно финансирање на инвестициите од наменски прилагодени финансиски продукти.

GREEN ENERGY DAY 2019
https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019

ПРИЈАВУВАЊЕ УЧЕСТВО на линкот >>> http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20Green%20Energy%20Da...

ADRIA Finance HUB - инвестициски фондови и финансирање проекти
https://www.sbch.org.mk/platformi/adria-finance-hub

Sustainable Energy and Infrastructure Consortium (SEI Consortium) и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“ при „Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија„ подготвуваат и изведуваат проекти за ESCо-SUN - модел за финансирање на проекти за енергетска ефикасност во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор.