ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЦЕНТРАЛНА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

ПОКАНА за on-line учество на конференција (четврток 28 јуни 2018)
ФИНАНСИРАЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ ВО ЦЕНТРАЛНА И ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Организирана од Европската комисија во партнерство со бугарското Министерство за енергија и ООН Иницијативата за финансирање на животната средина. Овој настан е организиран во рамките на бугарското претседателство со Советот на Европската Унија, и ќе се одржи еден ден пред Министерскиот настан на високо ниво - Централно и Југоисточно европско енергетско поврзување (CESEC) во Софија.

Центарот за Финансирање на Комората на Мал Бизнис согласно програмата за Менторство и поддршка на менаџментот на малите и средни претпријатија во одредување, аплицирање и имплементирање финансиски инструменти за поддршка на реализација на профитабилни проекти, препорачува учество на настанот. Во прилог е дадена Агендата, вклучување on-line на линкот https://seif.cmail19.com/t/r-l-jjltliyk-uldjedydi-y/

Со почит,

Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113

1000 Скопје

info@sbch.org.mk

www.sbch.org.mk