Силни граѓански организации за позитивни социјални промени

Институт за развој на заедницата во поддршка од Стопанската Комора на Мал Бизнис повикува учество на претставници на граѓански организации за учество на обуки за:

- Лобирање и застапување, Транспарентност и отчетност 2-4 Мај 2018, Крушево
- Стратешко планирање 7-9 Мај 2018
- Вмрежување 9-11 Мај 2018

Повеќе информации и регистрација на www.irz.org.mk/registracija