Промоција на SEI Consortium

Македонските членови на SEI Consortium - Link Solutions, Gord Systems, COSMO Innovate Center, Jove-Proterm, Primatehna, Alfa Engineering, E-Design, Eco-Control и Arvik на 14 Март 2018 г. се промовираа пред Словенските компании Sertek и Trimo со цел заеднички настап на проекти поддржани од Словенските Фондови и Финансиски институции.

SEI Consortium (Sustainable Energy and Infrastructure Consortium) - "Националниот конзорциум за одржлива енергетика и инфраструктура" повикува за поддршка на иницијативата и учество од заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во подготовка и реализација на проекти за одржлив развој, животна средина, енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија и/или подготовка и реализација на институционална рамка за политиките на одржлив развој, екологија, енергетика и енергетска ефикасност.

повеќе на линк http://www.sbch.org.mk/programi/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%...