ПОВИК за програмите SGS и Global Innovative Platform

ПОВИК за финансирање креативни проектни концепти по програмите:

1. Sustainable, Green & Smart (SGS)

Приоритетни проекти за финансирање се реконструкција на деловни комерцијални и индустриски објекти, резиденцијалните станбени згради и објектите на локалната самоуправа и јавна администрација во „Одржливи Енергетски Објекти„ независни од фосилните горива и надворешно електрично напојување , минимални енергетски загуби и без емисија на CO2 (carbon free).

2. Global Innovative Platform

Со цел тестирање на проектот – „Глобална Иновативна Платформа„ Стопанската комора на мал бизнис иницира пилот-проект за прототип на финансирање развој на софтвер за Cloud computing модел на апликации наменети за пазарите на Скандинавија (е-банкарство, туризам, угостителство, менаџмент на настани и едукација), Германија (интегрирање на процеси и автоматизација согласно Industry 4.0) и Саудиска Арабија (mobility and accessibility in tranposrtation, public safety, BMS)

Повеќе на линкот http://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B...