КООРДИНАЦИЈА за Италијански Бизнис Форум во Скопје - 3 декември 2018 г.

Adriatic Business Club соработува со канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency) во организација на претстојниот тематски Италијански Бизнис Форум кој ќе се одржи на 3 Декември 2018 год. во Скопје.

Иницијативи и предлози за програмата на Форумот сите заинтересирани можат да ги предложат во пријавата за учество во Adriatic Business Club - http://www.sbch.org.mk/file/329/download?token=eXMqwcjQ - која ќе ја доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: 070/271-901 (за нови членки на Комората да се пополни и пристапница за зачленување http://www.sbch.org.mk/file/328/download?token=vHxX2HK4)

Повикани за учество и соработка со клубот се заинтересирани приватни компании, финансиски организации, јавни институции, останати организации и засегнати страни инволвирани во креирање на деловната и техничката соработка помеѓу Република Македонија и земјите од интерес на Adriatic Business Club .