КОЛКУ НАВИСТИНА МОЖЕТЕ ДА ЗАШТЕДИТЕ ? ПРАШАЊЕ НА КОЕ ИМА ПОВЕЌЕ ОДГОВОРИ !

На 12 Мај 2018 Г-н Арбен Велиу - управител на Инжеинеринг АГ - Кичево компанија за проектирање, надзор и изведба на објекти за енергетска ефикасност го реализира семинарот „Греење со биомаса„ https://goo.gl/JkSKk4 Серијата на промотивни настани во организација на ЕУРЕМ МК - Здружение на енергетски менаџери ќе продолжи на 18 Мај 2018 - традиционалниот „Македонски Ден за Енергетска Ефикасност 2018„ - Sustainable, Green & Smart https://goo.gl/wv2NxT Целта на настанот е презентирање на проекти за енергетска ефикасност во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор. погодни за финансирање со ESCO моделот и расположивите финансиски инструменти на финансиските институции, фондови и банки