Етика на заедниците - зелено социјално претприемништво

Дали зелената електрична енергија е навистина зелена?
Дали зелениот гас е навистина зелен?
Етиката на енергијата е неверојатно сложена - постои еден лесен начин што можете да го превземете за дефинитивно да ја трошите енергијата повеќе етички: користете помалку енергија.

Енергетската индустрија предизвикува катастрофални климатски промени. Околу 100 компании кои произведуваат најголем дел од емисиите на стакленички гасови се предвидува да ја загреат планетата за четири степени до крајот на векот. Но не мора да го доживееме тоа сценарио: веќе е можно да се создаде етичка енергија која е еколошка одржлива, како и општествено одговорна.

Заедниците треба да ја разберат улогата и одговорностите на нивната позиција. Треба да се развијат и имплементираат алатки и модели за примена на еколошкото размислување за одржливиот развој. Ангажманот на заедницата во проекти за одржлив развој на животната средина треба да го поддржи зеленото социјално претприемништво на локалните млади и социјално ранливите групи.

Нацрт Агенда за јавната дебата: „Етика на заедниците - зелено социјално претприемништво и грижа за одржлива животна средина„ на линкот:

https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0...