Атина, Грција 30 Септември - 2 Октомври 2020 г. - Деловна делегација и учество на годишна EUREM конференција

Сите заинтересирани компании заинтересирани за воспоставување деловна соработка со компании од Грција претставувани од Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора - партнерот на ЕУРЕМ МК во мрежата EUREM Consortium се повикуваат да пријават интерес за учество во делегацијата. Со секоја компанија ќе се работи поединечно за обезбедување потенцијален Грчки партнер, а согласно структурата на делегацијата ќе се организира и групна посета на организации и институции, вклучувајќи учество на X-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери и посета на Саемот BEYOND 4.0 во Солун.
. Рокот за пријавување е краток со цел подобра подготовка и планирање на најавените деловни активности.

BEYOND 4.0 - Меѓународна платформа за дигитална технологија и иновации 1-3 Октомври 2020, Солун, Грција https://be4ond-expo.gr BEYOND 4.0 е првата меѓународна платформа за Industry 4.0 во Југоисточна Европа, Медитеранот и регионот MENA (Middle East and North Africa)

X-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери , 30 Септември - 1 Октомври 2020, Атина, Грција www.eurem-conference.com Организаторот на X-та Меѓународна Конференција на Европски енергетски менаџери е Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора. Поголемиот дел од учесниците на конференцијата се експерти за енергија од производствената индустрија и енергетски интензивни компании, добавувачи на енергија или провајдери на енергетски услуги.

НАЦРТ ПРОГРАМА

1 ден (30 Септември, 2020) - Атина, Грција

- регистрирање на конференцијата во AHK | Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer (AHK Griechenland) www.griechenland.ahk.de

- работни сесии А-D (дадени на www.eurem-conference.com)

- свечена вечера

2 ден (1 октомври, 2020) - Атина, Грција

- работни сесии E-F (дадени на www.eurem-conference.com)

- B2B состаноци и networking со членки на ЕУРЕМ мрежата за проекти од областа на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија

- презентација на EUREM AWARDS 2020 - наградени проекти во изминатиот циклус

3 ден (2 Октомври ,2020) - Солун, Грција

- посета на Helexpo саемот - BEYOND 4.0 https://be4ond-expo.gr

КОТИЗАЦИЈА

Трошоците за учество во предстојната деловна делегација изнесуваат 495,00 ЕУР/учесник (котизацијата се однесува на организација на програмата на делегацијата и транспорт со туристичко комбе) - 10% попуст за членки на Комората. Хотелските трошоци - три ноќевања во Атина учесниците во делегацијата самостојно ги подмируваат. Листа на Хотелите е дадена на конференциската веб страна.

За учесници во деловната делегација се покануваат сите фирми и организации - заинтересирани за соработка со ЕУРЕМ мрежата за проекти во енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија.

За повеќе информации околу Конференцијата и Деловната Делегација ве молиме слободно да не контактирате.

ПРИЈАВУВАЊЕ

Пополнете ја пријавата дадена на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20delovna%20deleg... , и доставете ја на e-mail info@sbch.org.mk

Контакт телефон: 070 223 686, (02) 244 8077

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUREM Award 2020 Competition

As a participant of this event, you will benefit from the experience of the steadily growing pool of more than 6,000 members of the network of European EnergyManager. Recent developments and best-practice solutions will be presented in content-related workshops and fringe events will provide many opportunities of exchange to experiences. A highlight of the event will be the EUREM Award ceremony. The award will honour coporate energy efficiency in the categories small- and medium-sized as well as large businesses.

The three projects represent the categories (one project for each category):

- small enterprises (up to 250 employees),

- medium enterprises (251 - 1000 employees) and

- large enterprises (more than 1000 employees)

The selected projects should have already been implemented or should currently be in the implementation phase.

The winners of the EUREM Awards are requested to attend the award ceremony in Athens on October 1th 2020. There is no participation fee for the award winners for the whole two days of the EUREM Conference.

Nomination up to three projects (one for each category) would be send to the EUREM Consortium by 15th February 2020.

Номинираните проекти ќе бидат испратени до EUREM Consortium за потенцијална можност да бидат наградени на претстојната конференција во Атина на 31 Септември-1 Октомври 2020 г. Изборот на номинирани проекти од ЕУРЕМ МК ќе се реализира на GREEN ENERGY DAY 2019 на 27 Септември 2019 год.

ЕУРЕМ промотивно видео https://youtu.be/yDwAI97oqxs

GREEN ENERGY DAY 2019
https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019

The X-th International Conference for European EnergyManagers is going to take place in Athens, Greece October 2020.
www.eurem-conference.com

This conference host is the German-Greek Chamber of Commerce and Industry.

We are looking forward to seeing you in Athens!

Kind regards

Stefan Schmidt
Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken
Geschäftsbereich Innovation | Umwelt

Ulmenstraße 52
90443 Nürnberg
Tel.: +49 911 1335-445
Fax: +49 911 1335-150445
Internet: www.ihk-nuernberg.de

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Германски Технички Клуб
Стопанска Комора на Мал Бизнис

бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686

info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk