CATALYST Round-tables Skopje, Berlin, Graz, Lisbon, Athens

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Challenges and Perspectives in Leading Sustainable Systems and Business Transformation
29 Ноември, Скопје

На 29 Ноември 2022 г. проектот CATALYST во Скопје, Берлин, Грац и Атина ќе ги мобилизира на национални тркалезни маси клучните општествени чинители поканети на дијалог и соработка - претставници на компаниите, малите и средни претпријатија, универзитетите и давателите на услуги за образование на возрасни, јавните институции и локалната самоуправа, непрофитните и граѓански организации.

На претстојните тркалезни маси „Предизвици и перспективи во водењето на одржливи системи и бизнис трансформација„ е централната тема за дискусија и креирање правци за акција проектот CATALYST 2022-2026 со клучните општествени чинители.

CATALYST
https://projectcatalyst.eu/

Брзата промена наметнати за исполнување на критериумите за климатско неутрална Европа и дигиталната трансформација го менуваат начинот на кој работиме, учиме, придонеуваме во заедницата и го водиме нашиот секојдневен живот. Новите вештини се клучни за успехот со цел да се постигне визијата европските економии и општества да станат поодржливи, поотпорни и подобро подготвени за предизвиците и можностите на зелената и дигиталната транзиција.
Проектот CATALYST е дизајниран со силна визија и мотивација да придонесе за реализација на Европскиот зелен договор, индустриски развој и поддршка на мали и средни претпријатија.

---------------------------------------------------------------------------------------------

НАТПРЕВАР НА ИДЕИ
Roadmap to Your Green Deal 2

On-line дебатата „Roadmap to Your Green Deal 2„ е отворена за секој заинтересиран кој може да учествува со поставување on-line директно прашање до панелистите или со презентирање на своите предлог идеи преку видео запис. Пријавете го вашиот придонес во дебатата на претстојната CATALYST тркалезна маса преку прашалникот даден на линкот :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEwovI4msXWeakFJv7FPxMCEK9L-HX...

ПРАШАЊА ЗА ПАНЕЛИСТИТЕ

Прашањaта испратете ги на e-mail info@sbch.org.mk.

ВИДЕО ЗАПИС

Повикуваме сите кои се во можност да подготват видео запис со свои ставови и одговори на следните три прашања:

- Кои лични вештини и организациски капацитетит се потребни за да може компаниите/институциите/организациите да решаваат еколошки проблеми во вашата заедница ?
- Како според вас би изгледало едно одржливо претпријатие/организација ?
- Со кого би склучиле Green Deal за да спречите зголемување на глобалната температура ?

Видео запис , во времетраење од max. 3 min. подгответе го во формат дефиниран со Squiz Sun платформата https://squiz-sun-first-person-ideas-project.webflow.io/ - инструкции за подготовка на видеото на линкот https://youtu.be/BJQopW4HV6o Видео записот преку апликациите за трансфер на големи податочни фајлови испратете ни го на e-mail info@sbch.org.mk

Сите кои ќе постават прашања до нашите панелисти или ќе испратат видео запис со свои ставови и одговори на дадените прашања се воедно активни учесници на CATALYST дебатата на 29 Ноември 2022 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДДРЖАНО ОД:

Green Social Entrepreneurship Network
Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво
https://green-social-network.webflow.io/

GREENITY.NET
Green Community Network
http://www.sbch.org.mk/platformi/greenitynet

КОТИЗАЦИЈА: 0,00ден.

 1. Вторник, Ноември 29, 2022

  ПАТОКАЗИ
  ROADMAPS

  Натпревар на идеи (видео записи)

  2 ways of Green Build Development
  - concept 1: decentralized green communities
  - concept 2: compact green city
  https://youtu.be/zkJLw2p-ECY

  Recycled Concrete Pavers
  crowdfunding project
  https://youtu.be/RUaGU15_LIQ

  Roadmap to Your Green Deal 1
  YouTube streaming VIDEO
  https://youtu.be/_ffgik9iWk4

11/29/2022
Add to Calendar