Roadmap to Your Green Deal

Green Social Entrepreneurship

YouTube streaming VIDEO
https://youtu.be/_ffgik9iWk4

BACKGROUND

The European Green Deal (EGD) aims to mobilize industries and communities for a clean and circular economy. The full involvement of stakeholders in the local dialogue on EGD policies is essential if we are to ensure that the foundations for a comprehensive, inclusive and participatory industrial strategy and action for a circular economy in the community and business are laid.

The services of civil society and business support organizations to the community and business through institutionalized forms will contribute to the establishment of a roadmap for Your Green Deal in your business organization, small or large business, your municipality, local community or your state institution.

SUSTAINABLE, GREEN AND SOCIAL ECONOMY

Sustainability leaders have a key role to play in defining the future in the New Green Normal. Businesses need to change towards sustainable development. Communities need to be empowered to understand their role and green responsibilities within their place.
Sustainable development need to be developed, taught and implemented. Community engagement in sustainable environment development projects should support green social entrepreneurship and innovation of local youth and socially vulnerable groups.

OBJECTIVES

- To introduce the participants to the European Green Deal and National Industrial Strategy

- To debate the social, economic, and environmental dimensions of these policies

- To develop ideas supporting civil society organisations (CSO) and business support organizations (BSO) in the governance of these policies

- To mobilize CSO on the participation of community in the green policies development

- To prepare for green initiatives of businesses in the framework of local consumer organisations

- То prepare an energy efficiency certificate for companies, which should signal to consumers that carriers are environmentally responsible

- To promote green concepts / case studies

----------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMME

Panel I
European Green Deal Policies implementation in local communities and businesses

Panel II
Green Social Enterprises as an integral part of the transition to fair, green and circular societies

Panel III
Green Concepts examples / Eco-En Cert for green social responsible projects and sustainable business practices in companies and organizations

Panelist profiles
http://sbch.org.mk/povici/roadmap-your-green-deal

Agenda
Friday 19 November 2021
11.00 - 15.30 hours

http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/AGENDA.doc

YouTube streaming VIDEO
https://youtu.be/_ffgik9iWk4

promo video
https://youtu.be/M91SA3Wko9c
---------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZERS

„Roadmap to Your Green Deal„ is a public debate organized within the Project: "Consumers4Sustainability: Institutionalizing local policy dialogue and civil society services to municipal authorities and businesses ", funded by the European Union, implemented by the Association for Development Initiatives Zenit, the Consumers' Organization of the Republic of Macedonia, Women's Civic Initiative Antico and Small Business Chamber of Commerce.

---------------------------------------------------------------------------------------------

ПОДДРЖАНО ОД:

Green Social Entrepreneurship Network
Зелена Мрежа на Социјално Претприемништво

https://green-social-network.webflow.io/projects

НАТПРЕВАР НА ИДЕИ

Дебатата „Roadmap to Your Green Deal„ е отворена за секој заинтересиран кој може да учествува со поставување директно прашање до панелистите или со свој видео запис. Пријавете го вашиот придонес во дебатата преку формуларот даден на линкот : https://forms.gle/4sPpnHDed2Jb91mr5

ПРАШАЊА ЗА ПАНЕЛИСТИТЕ

Прашањaта испратете ги на e-mail info@sbch.org.mk со назначено, во subject, името на панелистот за кое се однесува прашањето. Погледнете ја комплетната листа на панелисти и повикот за НАТПРЕВАР НА ИДЕИ на линкот >>> http://sbch.org.mk/povici/roadmap-your-green-deal

ВИДЕО ЗАПИС

Повикуваме сите кои се во можност да подготват видео запис со свои ставови и одговори на следните три прашања:
- Како според вас би изгледало едно зелено претпријатие ?
- Кои еколошки проблеми во вашата заедница приоритетно би ги решиле и како ?
- Со кого би склучиле Green Deal за да спречите зголемување на глобалната температура ?

Видео запис , во времетраење од max. 3 min. подгответе го во формат дефиниран со Squiz Sun платформата https://squiz-sun-first-person-ideas-project.webflow.io/ - инструкции за подготовка на видеото на линкот https://youtu.be/BJQopW4HV6o Видео записот преку апликациите за трансфер на големи податочни фајлови испратете ни го на e-mail info@sbch.org.mk

Сите кои ќе постават прашања до нашите панелисти или ќе испратат видео запис со свои ставови и одговори на дадените прашања севоедно активни учесници на дебатата и ќе бидат во можност да се приклучат on-line во програмата на 19 Ноември 2021 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Програмата ќе се реализира хибридно на 19 Ноември 2021 од 10.30 часот, во конференциска сала во Скопје и on-line streaming. Учеството е ослободено од котизација за учесници во НАТПРЕВАР НА ИДЕИ, млади активисти на граѓански организации 18-29 години и за членки на Стопанска Комората на мал бизнис. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата која ќе ја превземете од банерот „СНИМИ ПРИЛОГ„ или директно од линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20Roadmap%20to%20Your%20Green%20Deal_0.docИнфорамции на тел. 070 223 686, (02) 244 8077

КОТИЗАЦИЈА: 0,00ден.

 1. Петок, Ноември 19, 2021

  ПАТОКАЗИ
  ROADMAPS

  Анализа на Кластер 4. Зелена Агенда и Одржлива Поврзаност
  https://youtu.be/_U-Ya-3QKAQ
  http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/KMB%20izvestaj%20so%20predlog...

  2 ways of Green Build Development
  - concept 1: decentralized green communities
  - concept 2: compact green city
  https://youtu.be/zkJLw2p-ECY

  ESCO SUN Social enterprise
  https://youtu.be/BWbcTsoT2dg

  Recycled Concrete Pavers
  crowdfunding project
  https://youtu.be/RUaGU15_LIQ

  Green Social Entrepreneurship Network
  https://youtu.be/zwh2tIPpI3c