Лидерски потенцијали и вештини

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Team Communication & HR management development

PROMO VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=pz8ReKYBt74&t=9s

Семинарот Лидерски потенцијали и вештини има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација, мотивација и продуктивност. Семинарот кај учесниците ќе придонесе за постигнување компетенции на лидерски вештини и нивна практична примена за зголемување на моралот и продуктивноста во организацијата, како и можностите и границите во чии рамки треба да се управува со човечките ресурси.

Сите менаџери не се лидери и сите лидери не се менаџери. Менаџментот значи ефикасно реализирање на работата со управување на луѓето. Лидерството е вештина на инспирирање и мотивирање на луѓето да ја реализираат ефикасно нивната работа.

За успешно лидерство потребна е комуникациска стратегија во интерните односи со вработените во организацијата. Преку користењето на зборовите на одреден начин, способен професионалец може да влијае на односите со интерната јавност и на промена на однесувањето и очекувањата.

Предавач и инструктор на семинарот „Лидерски потенцијали и вештини„ е Г-ѓа Катерина Вељановска Блажевска, доктор на науки и долгогодишен сертифициран тренер и консултант.

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Семинарот се организира како интерна менторска обука и тим билдинг програма на човечките ресурси од извршниот менаџмент во организациите, со прилагодена програма на реализација. Семинарот можат да ја следат претприемачи од мали и средни претпријатија, претставници на производни и трговски претпријатија, претставници на корпоративниот менаџмент, извршниот менаџмент и раководители на тимови на компании, јавни установи, финансиски и други видови организации но и приватни лица. ProExcellent е сертифицирана тренинг програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Програмата се реализира како еднодневна (сабота) интерна тим билдинг програма или индивидуална менторска (on-line) програма со 5 сесии од 120 мин. во термини по договор. Отворена група се реализира со 5 предавања - секој четврток од 17.30-19.30 часот.

-------------------------------------------------------------------

Котизација (менторска програма или интерна група)

Котизација за реализација на семинарот е 27.500,00 ден./групи до 5 учесници. Доплата за дополнителни учесници: 5.000,00 ден / учесник.

Пријава за интерна група >>> http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20%20Liderski%20poten...

-------------------------------------------------------------------

Котизација (отворена група)

Котизација за учество на отворена група за семинарот е 6.150,00 ден./учесник

--------------------------------------------------------------------

Пријавување за отворена група на линкот „ПРИЈАВИ СЕ„ или пријавата дадена на линкот http://sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava-Liderski%20potencijali%20i%20vestini%20%28otvorena%29_0.doc ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: 070 223 686, (02) 2448-077. Котизацијата за учество во отворената ON-LINE група е со 20% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис.

КОТИЗАЦИЈА: 6.150,00ден.

 1. Четврток, Февруари 16, 2023

  Лидерски Потенцијали и Вештини

  Change Leadership Group PROMO
  https://www.youtube.com/watch?v=EMefKhlYHOo

  менторство и интерни групи од Јануари 2023
  Индивидуално менторство или интерни групи ќе се реализира со пет предавања по 120 мин. во термини по договор (интерна или on-line настава)

  Со завршување на семинарот учесниците ќе научат:

  - како да го препознаат лидерот во себе
  - како нивните активности да имаат ефект врз моралот на другите луѓе
  - како да ги поттикнат и мотивираат вработените
  - како да воспостават продуктивно партнерство со вработените
  - како да изградат свој автентичен лидерски стил
  - како да го адаптираат својот лидерски стил кон различните вработени и ситуации
  - како да изградат позитивен дух во тимот
  - како да одговорат на позитивен или негативен фидбек
  - како да поттикнат креативно размислување и иновации
  - како да креираат визија и како да ги остварат своите цели, планови и активности