Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

Strategic Thinking & Team Building

Семинарот е наменет за стекнување вештини од областа на интегрирано бизнис планирање, управувањето со буџетирањето и контролингот за деловни субјекти, комерцијални и јавни претпријатија и непрофитни организации. Семинарот е наменет за сите вработени кои работат или ќе работат како менаџери, финансиски раководители и координатори во профитни субјекти и непрофитни организации.

Со користење на соодветните инструменти, преку буџетирањето и контролингот, може да се воочат аномалиите во работењето и да се предупреди менаџментот на потенцијалните можности или проблеми во деловното работење.

Една од придобивките на контролингот е интегрираниот бизнис-план, кој се состои од план за активности, буџет и цели на компанијата. Контролингот во текот на годината ги следи активностите и подготвува извештаи за управување и менаџирање на сите нивоа.

Предавачи и модератори на семинарот „Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање„ се Анета Тодоровска и Владимир Матевски.

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Семинарот се организира како интерна обука за стратешко размислување и тим билдинг на човечките ресурси од извршниот менаџмент во организациите, со прилагодена програма на реализација. Можат да се пријават регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост но и фондации, граѓански и непрофитни организации. ProExcellent е сертифицирана тренинг програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Програмата се реализира како интензивна викенд (петок-недела) тим билдинг програма или менторска (on-line) со 6 сесии од 120 мин. во термини по договор.

Котизација (менторска on-line програма или интерна група)

Котизација за реализација на семинарот е 69.000,00 ден./групи до 10 учесници. Доплата за дополнителни учесници: 6.100,00 ден / учесник. Максимален број е 16 учесници во една група.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Пријавување со пријавата на линкот http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Prijava%20-%20%20Seminar_za_integrirano_biznis_planiranje_0.doc или на банерот „СНИМИ ПРИЛОГ„ ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077, 070 223 686. Котизацијата за учество е со 20% попуст за Premium членови на Комората на Мал Бизнис.

КОТИЗАЦИЈА: 69.000,00ден.

 1. Сабота, Мај 7, 2022

  Менторски групи од Мај 2022

  Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

  Семинарот за претстојните менторски група ќе се реализира со шест предавања по 120 мин. во термини по договор (интерна или on-line настава)

  Со завршување на семинарот учесниците ќе научат:

  - Стратешко размислување во бизнис планирањето
  - Од визија до контрола на целото
  - Менаџмент на ризиците
  - Буџетски системи во компанијата/фирмата
  - Релација меѓу буџетот и останатите функции во компанијата (управување со трошоците и планирањето)
  - Бизнис план и буџетирање
  - Процес на буџетирање – Budget cycle
  - Изготвување на буџетот за продажба/производство/маркетинг/администрација
  - Клучни показатели за следење на буџетот
  - Консолидација на буџетот и Rolling forecast
  - Улогата на контролингот во процесот на буџетирањето - Budget control