Новости

Во организација на Општина Битола и во соработка со Стопанската Комора на Мал Бизнис во координација со одговорна група за енергетка ефикасност при РЕК Битола, на 28 Ноември 2019 г. се одржа Форумот “Патоказ за еколошки чиста, карбон неутрална, одржлива општина и регион”. Во...

Семинарот е воведен во обуката за Европски Енергетски Менаџери по програмата на Индустриската Стопанска Комора на Нинберг, Германија. Комплетната програма се однесува за административна поддршка и техничка опрема потребна за управување со енергијата во приватниот и јавниот...

Deutsch Technische Club во соработка со металопреработувачките претпријатија: МЗТ алатни машини, Делма, Феромонт Инжинеринг, Ива Монт и Урум организира дуална обука за Машино-бравари и Опслужувачи на CNC машини. Обуката е бесплатна за евидентирани невработени лица во...

Цената на енергијата во годишните договори со снабдувачот е либерализирана и зависна од берзанските цени и инвестициите во енергетска ефикасност или обновливи извори на енергија. Правните субјекти можат да изберат снабдувач на енергијата, но можат и да произведуваат енергија...

EUROPEAN ENERGY MANAGER - Европски сертифицирана програма на Индустриската Комора на Нинберг
Меѓународниот сертификат за European Energy Manager на учесниците на обуката од Македонија
го издава Стопанската Комора на Нирнберг - Германија, Industrie und...

07
Jan

2020 !!!
СРЕЌНА НОВА ГОДИНА,
ЧЕСТИТ БОЖИЌ
и зелен развој .....

Изработка на Климатски Акционен План што ќе им овозможи на претприемачите и на општините пристап до финансирање од достапните извори на зелен капитал и да привлечат алтернативни зелени инвеститори кои во моментов не се доволно присутни на финансискиот пазар.

...

„Oптимизација и реконструкција на компресорски постројки„ ќе се организира во рамките на EUREM обуката во Скопје на 8 Февруари 2020 година.

Теми кои ќе се обработат на семинарот:

1. Систем за компримиран воздух:
• Компресори
• Подготовка (филтрирање...

Менторските Обуки од ProExcellent во 2020 год. започнуваат со семинарот Лидерски потенцијали и вештини кој има цел менаџерите и раководителите да ги подготви за примена на лидерски вештини за водење на вашата организација на ново ниво на реализација. Отворени и интерни групи...