ФИНАНСИРАЊЕ ОДРЖЛИВИ ПРОЕКТИ

ПОДГОТОВКА НА КОМПЛЕТ ДОКУМЕНТАЦИЈА

„Центарот за финансирање и менторска поддршка„ и Adria Finance HUB финансиската платформа при Комора на мал бизнис на Македонија континуирано систематски ги следи достапните финансиски програми и помага на компаниите во изработка на инвестициски програми и апликации за финансирање одржливи развојни Scale-Up и Start-Up проекти од:

- Развојна Банка на Северна Македонија,
- Европската Банка за Обнова и Развој (EBRD),
- IPA фондови (local, regional, cross-border),
- IPARD програмата за поддршка на руралниот развој во Македонија,
- Interreg V,(transnational Balkan-Mediterranean Programme, interregional),
- Horizon 2020 инструментите за Мали Средни претпријатија број 9 и 11,
- Отворен фонд за југоисточна Европа за енергетска ефикасност на ГИЗ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
- фондови поврзани со т.н. Берлински Процес за WB6 земјите на Западен Балкан,
- Инвестициски Фонд Meta Group, Италија
- CMSR Center for international cooperation and development, Словенија
- Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР),
- Комерцијалните банки итн.

Членките на Комората ги повикуваме на 15 Јануари 2021 год. за презентација на зелени проектни концепти
ESCo-SUN http://sbch.org.mk/novosti/esc%D0%BE-sun-30-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82

Погледнете го краткото видео за Европската Грантова шема 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=UfXs0BwwSc4

Пријавените учесници на претстојниот настан ќе можат да го проследат целото видео со сите информации за планираната поддршка со т.н. Зелена Агенда.

ПОВИК за изработка на апликации за финансирање дигитализација,реконструирање и реструктуирање 2020 г. на линк >>>
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%...