Соларни системи - ЕСКО СОНЦЕ

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Целта на настанот е зголемување на капацитетите на претпријатијата кои се занимаваат со производство, продажба, одржување и монтажа на соларни, термални,гео-термални и фотоволтаични системи за подготовката на релевантни технички проекти придружени со соодветна методологија за економска анализа на финансирањето кое е услов за пристап до државни субвенции и соодветните фондови. Организаторот - Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“ Ве повикуваат да присуствувате на претстојната работилница Соларни системи - ЕСКО СОНЦЕ , кој ќе се организира на 15 Март 2019 г.

Проектите за користењето на соларната енергија за производство на електрична енергија или мерки за заштеда и енергетска ефикасност на системите за греење на вода во деловниот и резиденцијалниот сектор се еден од приоритетите за поддршка од финасиските институции во земјите на Западен Балкан и државните програми за субвенционирање производство на енергија од обновливи извори. Со Законот за Енергетика и подзаконските акти за обновливи извори предвидено е субвенционирање на проектите за искористување на соларната енергија за производство на електрична енергија.

Sustainable Energy and Infrastructure Consortium (SEI Consortium) и Здружението на енергетски менаџери „ЕУРЕМ МК“ при „Стопанската Комора на Мал Бизнис на Македонија„ подготвуваат и изведуваат проекти за ESCо-SUN - модел за финансирање на проекти за енергетска ефикасност во јавниот сектор, локалната самоуправа и деловниот сектор.

Каталог на SEI Consortium https://goo.gl/F29mQx
ESCo-SUN - повик за соработници https://goo.gl/Q2LJj8
Програма Sustainable, Green & Smart https://goo.gl/2VFJU1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

На настанот може да се пријават сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување меѓусебни деловни контакти. Ве молиме да го пријавите Вашето присуство со пополнување на пријавата дадена во прилог, која ќе ја доставите на e-mail info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077 и 070 223 686 Котизацијата за учество е со 10% попуст за Standard и Premium членови на Комората на Мал Бизнис + 20% попуст за пријавени повеќе учесници. Време и место на одржување Настанот ќе се одржи на 15 Март 2019 година (петок) од 12.00 до 17.00 часот, во Скопје. Учесниците кои сакаат да учествуваат со промоција на услуги и производи во контекст на темата треба навремено да се пријават - дополнителни консултациии со Слободан Софески тел. 070 271 901

КОТИЗАЦИЈА: 3.850,00ден.

 1. Петок, Март 15, 2019

  Теми кои ќе се обработат на семинарот

  1. Соларни гео-термални системи

  Енергија од сончевото зрачење , Глобална радијација, Tрансформација на сончевото зрачење
  Соларни и гео-термални системи за создавање на топла вода
  Димензионирање на соларни термални системи за топла вода за згради-хотели (побарувачки за топла вода, соларна фракција и специфична предност на колекторот, инструкции за димензионирање)
  Интегрирање во климатизацијата
  Соларни фасади на згради
  Можности за соларно ладење

  2. Создавање енергија во фотоволтажни системи

  Соларна ќелија – Енергија од сонцето , Од ќелија до модул, Од модул до фотонапонски систем
  Понатамошни компоненти на PV системот: Инвертор, Регулатор за соларно полнење
  Батерии за PV системи кои не се поврзани со електрична мрежа
  Дизајнирање и димензионирање на PV системи за сопствени потреби , Инвестициски трошоци и добивка
  Проектирање и димензионирање на PV централи (Мрежно-поврзани големи системи)