BEYOND 4.0 - Меѓународна платформа за дигитална технологија и иновации

Покана за учество - BEYOND 4.0 - 29 Септември -1 Октомври 2022

SMART DIGITALIZATION CLUSTER
promo video
https://www.youtube.com/watch?v=rTo8ncOhoXA

Ве повикуваме за пријавување учество на BEYOND 4.0- дигитална технологија и иновации на иницијатива на SMART DIGITALIZATION CLUSTER во соработка со Германско-Грчката Индустриска Стопанска Комора (Deutch-Griechische Industri und Handelskammer). Целта на делегација е остварување конкретни деловни контакти и договори за деловна соработка со регионалниот дигитален екосистем за конкретни предлог проекти, start-up иницијативи и бизнис концепти.

BEYOND 4.0 https://be4ond-expo.gr

BEYOND 4.0 е првата меѓународна платформа за Industry 4.0 во Југоисточна Европа, Медитеранот и регионот MENA (Middle East and North Africa)

WHO

All the stakeholders of Change will have the chance to pitch their ideas, present their game-changing products or services, network with related parties and explore potential business opportunities.
BIG CORPORATIONS | START-UPS | MOBILE OPERATORS | DEVICE MANUFACTURERS | TECHNOLOGY PROVIDERS | VENDORS | PROMINENT EXECUTIVES | CONTENT OWNERS | RESEARCH CENTERS | UNIVERSITIES | DESIGNERS | DEVELOPERS | INVESTORS AND VENTURE
CAPITALISTS | COMMUNITY ENABLERS | GOVERNMENT EXECUTIVES

WHAT

Artificial Intelligence (AI) | Augmented Reality & Virtual Reality (AR/VR) | Autonomous vehicles |
Blockchain | Data science | Biotech, digital biology | Internet of Things (IoT) | 3D printing and digital fabrication | Robotics | 5G | Fin-Tech | Insur-tech | Agri-tech | Food-tech | Cleantech | Alternative energy systems | Media literacy | Clima-tech | Digital health | Smart Cities | Edu-tech | Construct-tech | Additive manufacturing | Materials science | Networks and computing systems

MATCHMATING EVENT– Promoting Business & Technology Partnerships in South-East Europe

Matchmaking event, B2B состаноци и вмрежување ќе се реализираат во рамките на Технолошкиот форум 2022 како дел од програмата на BEYOND 4.0 . Настанот е во организација на PRAXI мрежата, координатор на Enterprise Europe Network - Hellas. https://technologyforum2020.b2match.io/
https://technology-forum.eu/

Технолошкиот форум 2022 има за цел да промовира деловни, технолошки и истражувачки партнерства со кои ќе се обедини ICT заедницаta од Грција, земјите од Југоисточна Европа и пошироко. Иновативни компании, универзитети, истражувачки центри и други организации активни во ICT секторот се поканети да ја прошират својата мрежа, да истражуваат нови идеи и да развиваат потенцијал за соработка со on-line платформа на претходно договорени состаноци.

SMART DIGITALIZATION CLUSTER
http://www.sbch.org.mk/platformi/smart-digitalization-cluster

КОТИЗАЦИЈА И ТРОШОЦИ ЗА УЧЕСТВО

Котизација за организирано учество изнесува 500 ЕУР за не-членки на Комората (воедно и годишна Premium чланарина за зачленување) , нема котизација за Premium членови кои имат уплатено чланарина за 2022 год.
(котизацијата се однесува на организирање на деловните состаноци и логистика на учество). Хотелските трошоци - ноќевања, транспортни трошоци и влезници за саем учесниците во делегацијата самостојно ги подмируваат.

Во договор со учесниците се организира самостоен или групен транспорт со мини-бус и резервација на ноќевањата.

Повикани за учество се заинтересирани приватни компании, start-up-и, финансиски организации, јавни институции, локалната самоуправа и останати организации.

ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОТВРДА

Ве молиме да го пријавите Вашето учество до 31 Август 2022 г. со пополнување на формуларот, даден на линкот подоле кој ќе го доставите на е-маил: info@sbch.org.mk Контакт тел. 070 223 686.

Формулар за пријавување учество на Beyond 4.0, Solun 2022 >>>
http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Formular%20za%20prijavuvanje%...

Потврда за учество со уплата на котизацијата (чланарина) заклучно Август 2022 г.

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

SMART DIGITALIZATION CLUSTER

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk