Седница на Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК

О Т В О Р Е Н А П О К А Н А

за учество на

Седница на Здружението за енергетска ефикасност ЕУРЕМ МК

во петок 12 Јануари 2018 год.

Почеток: 17.30 часот

Скопје

за утврдување програма на активности во 2018 год.

Согласно потпишаниот Меморандум за соработка со Фонацијата Swiss Contact, координацијата со канцеларијата на ITA (Italian Trade Agency) и поддршката од економските канцеларии на Амбасадите на Република Словенија и Република Црна Гора, како и координацијата со советниците во Владата на РМ за регионални проекти и енергетика , како и остварените координации со Град Скопје, Општините Битола, Кочани, Ѓорче Петров, Гази Баба, Аеродром за локални проекти ЕУРЕМ МК подготвува програма на активности во 2018 за која е потребна поддршка од членовите - сертифицирани Европски Енергетски Менаџери во делот на проектирање, како и претпријатија и организација за изведба на проектите.

Основа за планираните активности е „Оперативната програма за заштеда на енергија во објекти на локалната самоуправа и јавната администрација„ усвоена на предходната седница, а изработена согласно согласно „Националната програма за енергетска ефикасност во јавни згради„

Пријавување учество на седницата

Поканата за учество на седницата е отворена за сите членови на Здружението ЕУРЕМ МК со уплатена годишна чланарина за 2017 год.

Членови во Здружението ЕУРЕМ МК може да бидат:

- членките на Стопанската Комора на Мал Бизнис кои имаат сертифициран EUREM менаџер
- учесници на тековната ЕУРЕМ обука со обврска во наредните 2 години да бидат EUREM сертифицирани

Забелешка:

На претстојната седницата се поканети за учество и Premium членки на Комората на Мал Бизнис (кои немаат ЕУРЕМ сертификација), а се заинтересирани за учество во ESCO финансираните проекти подготвени за реализација и под надзор од ЕУРЕМ МК здружението.

Пријавувањето учество на седницата се врши со повратен е-маил - испратете име и презиме на учесникот и контакт телефон/е-маил на info@sbch.org.mk

Повеќе информации за пријавување во тековната ЕУРЕМ обука, на тел. 070 271 901 Слободан Софески

Со почит,

Стопанска Комора на Мал Бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје

info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk

Почитувани,

ProExcellent е програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите која се реализира во соработка со сертифицирани домашни и интернационални тренинг провајдери , консултанти и ментори. Информации за тековни настани од програмата на линкот https://www.sbch.org.mk/events-page

На своите членки Комората на Мал Бизнис на Македонија им овозможува пристап до една од најголемите достапни деловни мрежи. Ние сме најактивна и најсилна група во државата за застапување на деловните интереси, со поддршка од најдобри деловни експерти , ментори, лобисти, адвокати и специјалисти за односи со јавноста.

Повикуваме нови членови и обнова на членството на постоечките. Со PREMIUM членството можете да искористите попуст за организација на Тим Билдинг и Интерни обуки во текот на 2019/20 год. и за учество на настани организирани или поддржани од Комората на Мал Бизнис:

1, Финансиски извештаи во Excel (анализа на финансиски извештаи, прогноза на годишни приходи,
прогноза на финасиски извештаи)

- интерни групи од Септември 2019
https://www.sbch.org.mk/content/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

2. Интегрирано Бизнис Планирање и Буџетирање

- интерни групи од Октомври 2019
http://www.cosmoinnovate.com.mk/obuki/seminari/biznisplaniranjeibudgetir...

- PREMIUM членки 20% попуст

3. Активна Продажба

- интерни групи од Септември 2019
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

4. Лидерски потенцијали и вештини

- интерни групи од Април 2020
https://www.sbch.org.mk/content/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%...

- PREMIUM членки 20% попуст

5. Обука за Европски Енергетски Менаџер EUREM 2020
- промотивен настан на 27 Септември 2019 г. https://www.sbch.org.mk/content/green-energy-day-2019
- конкурс на линк:
https://www.sbch.org.mk/povici/%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%...

- PREMIUM членки 10% попуст

Повеќе информации за Premium и Standard членството на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/Mreza%20za%20deloven%20uspeh_...

Пристапница на линкот: http://www.sbch.org.mk/sites/default/files/pristapnica.doc

КОМОРА НА МАЛ БИЗНИС - мрежа за деловен успех
Small Business Chamber - business success networking

Стопанска комора на мал бизнис
бул.Јане Сандански 113
1000 Скопје
тел. (02) 244 8077, 070 223 686
info@sbch.org.mk
www.sbch.org.mk