Деловен Администратор

ПОКРОВИТЕЛИ НА НАСТАН

ОРГАНИЗАТОРИ НА НАСТАН

Правно-финансиска и HR обука

Семинарот за Деловен Администратор има цел на учесниците да им се потенцира значењето и функциите на администрирање на процесите во организацијата, координација со менаџментот, извршување на административни задачи вклучувајќи финансиски процедури и координација во управување со човечки ресурси, со цел да им се зголеми самодовербата и вештините потребни за нивно успешно менаџирање.

Програмата на семинарот е подготвена за учество на одговорни лица за управување со канцеларии во мали и средни претпријатија, деловни и административни асистенти или одговорни за координирање на човечки ресурси, во поголеми организации и компании.

Семинарот „Деловен Администратор„ ќе го реализираат инструкторите: Ирена Крстевска и Арсе Петрески. Семинарот е дел од ProExcellent сертифицираната програма.

КОЈ МОЖЕ да пријави учество ?

Обуката е отворена за сите заинтересирани учесници и поддржува вмрежување и остварување деловни контакти. Можат да пријават поединци (приватни лица) и регистрирани стопански субјекти - претпријатија, институции, установи и организации во приватна и државна сопственост. ProExcellent е сертифицирана тренинг програма за размена на деловно искуство и воспоставена пракса на компаниите и организациите.

Ефектите од семинарот за учесниците во нивните матични претпријатија и организации ќе се манифестира со:

- зголемена мотивација на вработените

- зголемена посветеност во реализирањето на работните обврски

- поголема координација со менаџментот и ефикасност на администрацијата

- подобро управување со службениците и административниот персонал

- ефективна контрола и идентификација на застојот во извршување на работата кај вработените

Програмата ќе се реализира со вкупно 9 предавања, понеделник и вторник од 18.30-20.30 часот, во Скопје.

Пријавување учество на семинарот на линкот „ПРИЈАВИ СЕ„ или пријавата дадена на „СНИМИ ПРИЛОГ„ ќе ja доставите на е-маил: info@sbch.org.mk контакт-телефон: (02) 2448-077, 070 223 686. Цена 7.800,00 ден. Можност за плаќање на 3 месечни рати. 10% попуст за пријава на два и повеќе учесници.

КОТИЗАЦИЈА: 7.800,00ден.

 1. Понеделник, Ноември 26, 2018

  Семинарот ќе се фокусира на следните теми:

  1. Деловна организација и финансии

  - Администрација на човечки реурси

  - Контрола и комплетирање на сметководствена документација

  - Изготвување на основни финансиски документи

  - Општа правна документација

  2. Управување со работните односи на HR

  - Остварување на правата, обврските и одговорностите на работникот и работодавецот од работниот однос

  - Засновање работен однос, престанок на работниот однос

  - Права на работниците и нивна положба

  - Инспекциски надзор од областа на работните односи